دوره مانتودوزی ویژه تابستان

دوره مانتودوزی ویژه تابستان

دوره مانتودوزی ویژه تابستان

دوره جدید ویژه تابستان ۹۵ با تخفیف ویژه ماهرمبارک رمضان با گذراندن دوره مانتو دوزی یدون نیاز به آموخته قبلی خیاط خود شوید بدون پرو و بدون نیاز به رسم الگو با الگوهای آماده ترک کلیک کنید

جهت ثبت نام برای دوره فوق در آموزشگاه خیاطی ترمه سرا، روی لینک زیر کلیک کنید:
ثبت نام در دوره مانتودوزی ویژه تابستان
آموزشگاه خیاطی ترمه سرا