دوره ضخیم دوزی

دوره ضخیم دوزی

دوره ضخیم دوزی

شروع ثبت نام دوره ضخیم دوزی آموزش انواع کت پالتو شنل همراه با آستر کشی با ارائه دیپلم با کدبین المللی برای مشاهده کیلیک کنید

جهت ثبت نام برای دوره فوق در آموزشگاه خیاطی ترمه سرا، روی لینک زیر کلیک کنید:
ثبت نام در دوره ضخیم دوزی
آموزشگاه خیاطی ترمه سرا