استفاده از لباس های قدیمی

استفاده از لباس های قدیمی

آیا میدانید به راحتی میتوانید لباس های قدیمی وغیر قابل استفاده را به لباس های مد روز وفشن تبدیل کنید؟؟؟مدل زیر را ببینید:

جهت ثبت نام برای دوره فوق در آموزشگاه خیاطی ترمه سرا، روی لینک زیر کلیک کنید:
ثبت نام در استفاده از لباس های قدیمی
آموزشگاه خیاطی ترمه سرا