آموزش دوخت شلوار ترک

آموزش دوخت شلوار ترک

آموزش دوخت شلوار ترک

برای اولین درایران آموزش شلوار ترک به صورت ورک شاپ (کارگاه یکروزه) در آموزشگاه ترمه سرا ثبت با تعداد محدود

جهت ثبت نام برای دوره فوق در آموزشگاه خیاطی ترمه سرا، روی لینک زیر کلیک کنید:
ثبت نام در آموزش دوخت شلوار ترک
آموزشگاه خیاطی ترمه سرا