آموزش تخصصی دوره عروس

آموزش تخصصی دوره عروس

آموزش تخصصی دوره عروس

آموزش تخصصی دوره عروس همراه با باکس وتاپلکس ودامن های زاک پوزن واموزش اختصاصی وینتاژ در ترمه سرا

جهت ثبت نام برای دوره فوق در آموزشگاه خیاطی ترمه سرا، روی لینک زیر کلیک کنید:
ثبت نام در آموزش تخصصی دوره عروس
آموزشگاه خیاطی ترمه سرا