آموزشگاه خیاطی ترمه سرا

آموزش الگو و دوخت دامن راسته

آموزش الگو و دوخت دامن راسته (آموزش خیاطی)

آموزش الگو و دوخت دامن راسته

این مدل دامن برای افراد لاغر مناسب می باشد که برای داشتن ظاهری آراسته می توانند این دامن زیبا را استفاده کنند.

آموزش الگو و دوخت دامن راسته
الگوی اولیه ی دامن راسته:

- اندازه های مورد نیاز برای کشیدن الگوی دامن:

1- دور کمر 2- دور باسن 3- بلندی باسن 4- قد دامن

ترسیم کادر:

کادری رسم میکنیم به اندازه ی (دور باسن تقسیم بر 2 +0/5)

خط بالای کادر=خط کمر

خط پایین کادر=پای دامن

خط سمت راست کادر=خط وسط جلو که روی دولای بسته ی پارچه قرار میگیرد

خط سمت چپ کادر= خط وسط پشت که روی دولای باز پارچه قرار میگیرد

از خط کمربه اندازه ی بلندی باسن پایین آمده و خط باسن را رسم میکنیم

رسم الگوی پشت:

از سمت چپ روی خط کمر به اندازه ی یک چهارم دور کمر(دور کمر تقسیم بر4)+4/25سانت جدا میکنیم

روی خط باسن از سمت چپ الگو به اندازه یک چهارم دور باسن(دور باسن تقسیم بر4)+0/5 تا 1/5سانت (بستگی به سایز افراد دارد)جدا کرده و تا پای دامن ادامه میدهیم و خط کمر را نیز به این نقطه با هلال ملایمی وصل میکنیم

(برای کشیدن این هلال ملایم به این شکل عمل میکنیم: ابتدا وسط خط صاف را پیدا کرده و از آن 0/5سانت بیرون میرویم و دو سر هلال به دو سر خط صاف میرسد اما وسط هلال همین 0/5سانت فاصله را دارد)

در خط کمر از نقطه ی یک چهارم دورکمر+4/25 به اندازه ی ا/25سانت بالا رفته و از این نقطه به وسط پشت وصل میکنیم

خط کمر پشت را تقسیم بر 3 کرده و روی هر قسمت یک ساسون 2سانتی ایجاد میکنیم

ساسونی که طرف وسط پشت قرار میگیرد باید 1/5سانت بلندتر از ساسون دیگر باشد.قد این ساسون 14سانت و ساسون دیگر 12/5سانت است

خط کمر را به وسیله ی خط کش منحنی(پیستوله) اصلاح میکنیم

رسم الگوی جلو:

از سمت راست الگو روی خط کمر به اندازه ی یک چهارم دور کمر +2/25 سانت جدا کرده و از این نقطه به مقدار 1/25 سانت بالا می رویم

ساسونی به قد 10سانت روی یک دوم خط کمر و به پهنای 2سانت جدا کرده و ساسون را رسم میکنیم

خط کمر را با خط کش منحنی رسم میکنیم

از خط کمر با هلال ملایمی به خط باسن وصل نموده با انحنای 0/5سانت

در الگوی جلو برای درز پهلو 2تا 3سانت جا میگذاریم(روی پارچه)

روی درز پشت 2/0سانت جای زیپ در نظر میگیریم(میتوان این زیپ را در پهلو دوخت)

شما هم نظر دهید

نام
ایمیل (نمایش داده نمی شود)
آدرس وبسایت یا وبلاگ (در صورت تمایل)
متن نظر