آموزش نحوه برش جناغی در الگوی پارچه های راه راه و چهارخانه

آموزش نحوه برش جناغی در الگوی پارچه های راه راه و چهارخانه (آموزش خیاطی)

آموزش نحوه برش جناغی در الگوی پارچه های راه راه و چهارخانه

در مطلب زیر چگونگی برش جناغی را در پارچه های راه راه و چهارخانه آموزش خواهیم داد.

برای تهیه این نوع الگو ، ابتدا در گوشه ی کاغذ، دو خط عمود بر هم رسم کرده در محل زاویه قائم نقطه ی الف را مشخص میکنیم

آموزش برش جناغی

از نقطه ی الف به طرفین به طور مساوی نقطه ی " الف،ب" و "الف،ث" را جدا میکنیم

حالا یکبار خط وسط جلو و یکبار خط وسط پشت را مماس با خط "ب،ث" قرار میدهیم و روی الگو فِلِشی به موازات "الف،ب" رسم میکنیم

این فلش ها راهنمای طرز قرار گرفتن الگو روی راسته ی پارچه می باشد

اگر فلش دقیقا و به موازات روی راسته ی پارچه واقع شود، خط وسط جلو و پشت الگو روی اریب کامل پارچه قرار خواهد گرفت

خطوط پارچه در موقع دوخت به صورت جناغی قرار میگیرند

شما هم نظر دهید

نظر شما در مورد آموزش نحوه برش جناغی در الگوی پارچه های راه راه و چهارخانه
نام
ایمیل (نمایش داده نمی شود)
آدرس وبسایت یا وبلاگ (در صورت تمایل)
متن نظر درباره آموزش نحوه برش جناغی در الگوی پارچه های راه راه و چهارخانه
آموزشگاه خیاطی ترمه سرا