آموزش روش الگو و دوخت مانتو چرمین

آموزش روش الگو و دوخت مانتو چرمین (آموزش خیاطی)

آموزش روش الگو و دوخت مانتو چرمین

در این آموزش می خواهیم به روش دوخت یک مدل مانتو که ترکیبی از پارچه و چرم است بپردازیم.

ايده ما براي مانتو ترکيب جنسيت هاي متفاوت در يک طرح است که اين جنسيت ها را از 2 رنگ متفاوت نيز انتخاب کرده ایم، استفاده از جنسيت چرم در سرشانه ها ، جيب و پشت آستني، اين طرح را در رده طرح هاي اسپرت جاي داده است. پيشنهاد ميکنيم از کيف و کفش چرم و هماهنگ با مانتو خود استفاده کنيد، توجه داشته باشيد که به همراه داشنت يک جفت دستکش چرم، وقار شما را دو چندان ميکند.

آموزش روش الگو و دوخت مانتو چرمین

بخشهاي مختلف الگو:
1- الگوي تکه جلو × 2
2- الگوي تکه پشت ×1
3- الگوي تکه آستني ×2
4- الگوي تکه برش سرشانه )چرم( ×1 + آس تر ×1
5- جيب ×2
6- تکه در جيب )چرم( ×2 + آستر ×2
7- الگوي تکه آستر جيب ×2
8- تکه پل سرشانه)چرم( ×2 + آستر ×2
9- الگوي تکه يقه ×2
10- الگوي تکه پشت دست ×2 )چرم( + آستر ×2
11- الگوي تکه سجاف پشت ×2
a كمربند: مستطيلي به عرض 12 سانتي متر و طول تقريبي 150 سانتيمتر چرم

مراحل دوخت :
الگوي سجاف اين مدل را به صورت سر خود طراحي کرده امي که به همراه الگوي تکه جلو ميباشد و پس از برش تکه جلو از پارچه، الگوي قسمت سجاف را جدا کرده و از لايي چسب برش زده و روي سجاف پارچه بچسبانيد.الگوي سجاف پشت را نيز از روي لايي چسب برش بزنيد و به پارچه سجاف بچسبانيد.ساسون هاي کمر و سينه در تکه جلو و ساسون هاي کمر تکه پشت را دوخته سپس آنها را اتو کنيد.در اين مرحله برش سرشانه ویک را روي آسترقرار داده و لبه پشت آن را چرخ کرده و سپس درزها را به سمت آستر برگردانده و از قسمت روي پارچه دوخت ميلي را برروي آستري بزنيد. اين مراحل دوخت را روي لبه جلو تکرار كرده، در صورت تمايل دوخت تزئييني را زده و اتو کنيد. ابتدا سر شانه پشت و جلو بالا تنه را بدوزيد سپس برش آماده شده را بر روي تکه هاي پشت و جلو از سمت سرشانه و حلقه آستین به وسيله کوک ثابت کنيد. درزهاي پهلو را به همديگر بدوزيد. تکه شماره 8 پل سرشانه را روي آستر قرار داده وبه جز درزي که در حلقه آستني قرار ميگيرد بقيه را دوخته و پس از چرخ تزئيني آن را اتو کنيد.

مراحل دوخت جيب:
تکه هاي شماره 6 را روي آستر گذاشته به غير از درز بالا مابقي درزها را بدوزيد، بعد از دوخت تزئيني آنرا اتو کنيد. پيلي هاي روي تکه جيب را به کمک سوزن و نخ ثابت کرده، در جيب را بالا ي تکه جيب روي پيلي ها قرار داده و سپس آستر جيب را روي آن گذاشته و دور تا دور آنرا چرخ کرده و روي يکي از درزها به اندازه 3 سانتي متر باز بگذاريد که جيب را از آن قسمت به سمت رو برگردانيده و پس از اتو کردن جيب را روي عالمت هاي مشخص شده الگو با سوزن ثابت کرده و اطراف آنرا چرخ تزئيني بزنيد.

مراحل دوخت يقه :
سرشانه سجاف جلو و سجاف پشت را به همديگر بدوزيد. از الگوي يقه 2 عدد برش زده و يکي از تکه ها را لايي چسبانده سپس درزهاي بالاي آنرا که داخل گردن قرار مي گيرد به همديگر بدوزيد. پس از دوختن، اضافه درز آنرا با قيچي کم کرده و به رو برگردانده و اتو کنيد.در اين مرحله يقه آماده شده را روي حلقه گردن مانتو ثابت کنيد و سجاف را روي آن گذاشته و دور تا دور يقه را چرخ کنيد.

مراحل دوخت آستین :
2 تکه الگوي شماره 10 را روي آستر گذاشته و دور تا دور آنرا چرخ کنيد، سپس در مرکز آستر يک شکاف کوچک زده و از آن قسمت 2 تکه را به سمت رو برگردانيد و اتو کنيد.تکه هاي آماده شده را بر روي علامت هاي مشخص شده ثابت و دوخت تزئيني بزنيد.قسمت کاپ آستین را 2 چرخ به فاصله 0/5سانتي متر از همديگر زده و پس از خورد دادن اين قسمت درزهاي زير آستین را بدوزيد و پس از اتو کردن آستین را به بالاتنه وصل کنيد.

توجه :
دقت کنيد که در هنگام وصل آستني، تکه پل سرشانه را روي خط سرشانه قرار داده و با همديگر چرخ کنيد.کمربند را دوخته و در صورت تمايل روي پهلوها به وسيله پل کمر آنرا ثابت کنيد.
و در انتها : دکمه و جادکمه مرکز جلو را دوخته و دکمه هاي تزئيني در جيب ها و پلهاي سرشانه را نيز بدوزيد.

شما هم نظر دهید

نظر شما در مورد آموزش روش الگو و دوخت مانتو چرمین
نام
ایمیل (نمایش داده نمی شود)
آدرس وبسایت یا وبلاگ (در صورت تمایل)
متن نظر درباره آموزش روش الگو و دوخت مانتو چرمین
آموزشگاه خیاطی ترمه سرا