معرفی مفاهیم خیاطی و دوخت و دوز

معرفی مفاهیم خیاطی و دوخت و دوز (آموزش خیاطی)

معرفی مفاهیم خیاطی و دوخت و دوز

برای خیاط شدن و شروع به دوخت و دوز کردن، ابتدا باید مواردی که دراین مطلب از ترمه سرا گفته می شود را بدانید. با ما همراه باشید.

وسایل مورد نیاز برای شروع خیاطی:
سوزن ته گرد، اشل، صابون خیاطی، رولت، کاربون خیاطی، قیچی پارچه، قیچی کاغذ، کاغذ الگو، متر.

اشل :

برای کشیدن الگو در ابعاد کوچک و زوایای قائمه الگو.

رولت خیاطی:

برای کپی کردن از الگو.

اصول اولیه هر اندازه گیری در لباس:
برای اندازه گیری از لباس های نازک و نخی استفاده شود و در صورتی که در اندازه گیری پایین تنه، شلوار یا دامن در تن دارید متر را بکشید تا جذب باشد و اندازه حقیقی باشد.

اندازه های مورد نیاز برای دوخت دامن (پایین تنه):

۱-دور کمر
۲-دورباسن
۳-قد باسن
۴-قد دامن

۱-دور کمر: گود ترین قسمت کمر (توجه به شکل در تصویر) دور کمر می باشد, نواری به دور گودترین قسمت بدن به طور عادی ببندید و این را اندازه بگیرید اندازه دور کمر است, این نوار کمک می کند راحت اندازه گیری کنید به این نوار خط کرسله گفته می شود.
نکته: گودی آرنج دست بصورتی که صاف کنار بدن قرار بگیرد مساوی است با خط کمر البته ی مقدار خیلی کم پایین تر از گودی آرنج.

۲-دور باسن:پهن ترین و برجسته ترین قسمت بدن در پایین خط کمر را اندازه بگیرید متر حالت کشیدگی و افتادگی نداشته باشد.

نکته:برای افراد لاغر تیزی باسن یا همان بر جسته ترین قسمت باسن با ۴ انگشت خوابیده زیر متر اندازه گرفته شود برای افراد دیگر بصورت عادی.

۳-قد باسن: از خط کمر تا برجسته ترین قسمت باسن به اصطلاح همان تیزی باسن است معمولا برای همه افراد عدد(۱۷)است, ولی استثنا برای افراد چاق و بلند ۲۰ است.


۴-قد دامن:از روی خط کمر از روی پا تا جایی که دلتان می خواهد.
نکته: برای اندازه گیری دامن های مجلسی که قد دامن می خواهیم ماکسی باشد باید با کفش تا روی زمین اندازه گرفته شود.


شما هم نظر دهید

نظر شما در مورد معرفی مفاهیم خیاطی و دوخت و دوز
نام
ایمیل (نمایش داده نمی شود)
آدرس وبسایت یا وبلاگ (در صورت تمایل)
متن نظر درباره معرفی مفاهیم خیاطی و دوخت و دوز
آموزشگاه خیاطی ترمه سرا