آموزش الگو برای لباس کشی

آموزش الگو برای لباس کشی (آموزش خیاطی)

آموزش الگو برای لباس کشی

این الگو مناسب پارچه های ظریف ژرسه و کشی با حداکثر کشش می باشد مانند لاکر (Lycra) که مخصوص لباس شنا هست. هر چه کشش پارچه کمتر باشد, الگو به فضای آزاد بیشتری احتیاج پیدا می کند.

توجه:توضیحات داخل پارانتز برای رسم الگوی لباس های کشی که کشش پارچه کمتر است میباشد.

از نقطه 0 دو عمود در عرض و طول الگو رسم کنید.

0 به 1 =قد از گردن تا کمر به اضافه ۱ سانتی متر

1 به 2 =بلندی باسن بزرگ.

0 به 3 =بلندی حلقه آستین منهای ۳سانتی متر (منهای صفرتا ۰/۵) از نقطه ۳ عمودی در عرض الگو رسم کنید.

0 به 4 =١/٢ اندازه 0 به 3 از نقطه 4 خطی در عرض الگو عمود کنید.

0 به 5 = ١/٨ اندازه 0 به 4 از نقطه 5 خطی در عرض الگو عمود کنید.

0 به 6 =١/۶سایز گردن(دور گردن)

6 به 7= ١/٣ سانتی متر منحفی خط گردن را رسم کنید.

3 به 8= ١/٢کارور پشت منهای ٢/۵ سانتی متر (منهای صفر تا نیم سانت) از نقطه 8 خطی عمود به سمت بالا رسم کنید تا نقاط 9 و 10 بدست اید.

10 به 11 = ۱ سانتی متر نقطه 11 را به نقطه 7 وصل کنید.

3 به 12 = ١/۴ دور سینه منهای ۳ سانتی متر (منهای صفر تا نیم سانتی متر),خط منحنی حلقه استین را رسم کنید از نقطه 11 و 9 تا نقطه 12.

2 به 14 = ١/۴ دور باسن بزرگ منهای ۳ سانتی متر (منهای صفر تا نیم سانتی متر ) نقطه 12 را به نقطه 14 وصل کنید نقطه 13 بدست می آید.

13 به 15 = ۳ سانتی متر خط پهلو را از نقطه 12 و 15 و 14 رسم کنید.

0 به 16 = ١/۶دور گردن منهای ۱ سانتی متر خط منحنی حلقه گردن در جلو را رسم کنید.

حلقه گردن جلو و پشت مثل یک دیگر هستند به جز در منحنی جلو گردن.

در صورت نیاز میتوان به قد لباس را بلندتر در نظر گرفت.

رسم الگوی آستین کشی:

از نقطه 17 خطی به پایین الگو عمود کنید.

17 به 18 = ١/٢ اندازه خط 0 به 3 به اضافه یک سانتی متر.

19 به 17 = طول آستین به اضافه ۳سانتی متر از نقطه 19 عمودی در عرض الگو رسم کنید.

17 به 20 = اندازه خط مورب 11 به 12 روی حلقه آستین در بالاتنه به اضافه نیم سانتی متر خط کاپ آستین را رسم کنید.

20 به 21 = ١/٣ خط 17 به 20 سپس با خطی فرو رفته و منحنی برابر با ۰/۶ سانتی متر رسم کنید.

17 به 21 = خط منحنی را ۲ سانتی متر در وسط بالا ببرید.

19 به 22 = ١/٢ دور مچ به اضافه نیم سانتی متر نقطه 20 را به نقطه 22 وصل کنید.

آستین کوتاه کشی:

پس از کشیدن آستین کشی می توان در صورت تمایل استین را به این روش کوتاه کرد:

17 به 23 = طول آستین مورد نظر نقطه 23 را به نقطه 24 وصل نمایید.

24 به 25 = ١/۵ سانتی متر نقطه 20 را به نقطه 25 با خطی منحنی وصل نمایید.

شما هم نظر دهید

نظر شما در مورد آموزش الگو برای لباس کشی
نام
ایمیل (نمایش داده نمی شود)
آدرس وبسایت یا وبلاگ (در صورت تمایل)
متن نظر درباره آموزش الگو برای لباس کشی
آموزشگاه خیاطی ترمه سرا