روش دوخت زیپ مخفی

روش دوخت زیپ مخفی (آموزش خیاطی)

روش دوخت زیپ مخفی

زیپ مخفی در دامن هایی که درز وسط پشت ندارند و باید در پهلوی دامن دوخته شود کاربرد خوبی دارد و در چاک های یقه و شلوار و آستین و دامن استفاده می گردد. حسن زیپ مخفی این است که درز مثل زیپ معمولی کلفت نمی شود. از روی پارچه هم به شکل یک درز دیده می شود و در درزهای پهلو که اریب است قوز نمی کند.

از دو پایه زیپ مخفی و پایه یکطرفه استفاده می شود.
پایه زیپ دو ریل دارد که دندانه های زیپ داخل آن افتاده و راحت دوخته می شود ولی با پایه معمولی سوزن با یک انحراف روی دندانه زیپ رفته و هرگز باز نمی شود.

دو پایه فلزی در عکس پایه زیپ مخفی و پایه یکطرفه برای چرخ های صنعتی است و پایه سبز و سفید پایه زیپ مخفی برای چرخ های خانگی است.

زیپ و قرقره باید همرنگ پارچه باشد و برای مشخص شدن کار از رنگ متضاد استفاده کردیم.

۱-خط وسط پشت دامن را از علامت جای زیپ تا سرچاک دامن و اگر بدون چاک است تا دمپای دامن بدوزید و اتو کنید تا آماده برای دوخت زیپ شود .

۲- برای این که زیپ بدون ایراد دوخته شود اول چاک زیپ را از روی خط زاپاس، با دوخت درشت چرخ کنید تا چاک زیپ بسته شود.
۳-دوخت تان را از پشت پارچه اتو کنید بعد درز را باز کرده اتو کنید.

۴-روی زیپ را به روی درز بگذارید طوری که پشت زیپ را ببینید و با چند سوزن ته گرد از کنار دندانه های زیپ در پارچه فرو کنید طوری که دقیقا از درز روی پارچه بیرون بیاید این کار در یک سمت زیپ کافیست.

۵- قبل از این که سوزن ها را در بیاورید لبه های زیپ را همانطور که قرار گرفته به درز چرخ کنید. دقت کنید به درز زیپ چرخ شود نه خود دامن.

۶-سوزن هارا بردارید و دوخت درشتی را که با آن درز را دوختید با (بشکاف) بشکافید تا زیپ آزاد شود و زیپ را تا آخر باز کنید.

۷- پایه زیپ مخفی را به چرخ تان نصب کنید.

۸-زیپ را زیر پایه مخفی بگذارید و فر دندانه زیپ را با دست باز کنید تا در ریل و زیر پایه جا بیفتد.
دوخت را از کنار دندانه ها آرام شروع و ادامه دهید به گیره زیپ که رسیدید دوخت را تمام کنید چون مانع از ادامه دوخت می شودچند بار سر قایمی بزنید تا دوخت شکافته نشود.

۹-اضافه نخ را رها نکنید چون موقع باز و بسته کردن زیپ به دندانه زیپ گیر کرده و باعث در رفتن زیپ می شود بنابراین اضافه
نخ را از پشت پارچه بگیرید و كمی بکشید تا یک حلقه از نخ روی پارچه را به داخل بکشد آن را بگیرید و بکشید تا نخ رو کامل به پشت پارچه کشیده شود نخ ها را گره بزنید. پشت دامن با نخ قرمز دوخته شده تا نخ زیر و رو مشخص باشند.

۱۰- مراقب باشید سوزن روی دندانه ها نرود اگر رفت بشکافید و دوباره بدوزید و الا زیپ باز نمی شود.

۱۱-طرف دیگر زیپ هم همین کار را انجام دهید و سر قایمی بزنید و آرام زیپ را ببندید.

۱۲- انتهای زیپ چند سانت به خاطر گیره زیپ دوخت نشده است.
پایه یک طرفه را به چرخ تان نصب کنید و قسمت خالی از دوخت را بدوزید.
دقت کنید درز فقط زیر پایه یکطرفه است و زیپ و دامن در طرف دیگرند به خاطر همین زیپ دولا دیده می شود.
اگر از کنار دندانه ها چرخ نکنید زیپ از رو دیده می شود.

۱۳-روی دامن را در قسمت زیپ متقال بگذارید و اتو کنید. در پار چه های گیپور و کار برجسته یک میل بعد از دندانه ها چرخ کنید که گلهای برجسته مانع از بسته شدن زیپ نشود.
و زیپ آماده شده به شکل زیر می باشد.

شما هم نظر دهید

نظر شما در مورد روش دوخت زیپ مخفی
نام
ایمیل (نمایش داده نمی شود)
آدرس وبسایت یا وبلاگ (در صورت تمایل)
متن نظر درباره روش دوخت زیپ مخفی
آموزشگاه خیاطی ترمه سرا