آموزشگاه خیاطی

آموزشگاه خیاطی (آموزش خیاطی)

آموزشگاه خیاطی

آموزشگاه خیاطی ● ویژگیهای آموزشگاه خیاطی خوب جهت تدریس ۱- مدیر آموزشگاه خوب دارای برنامه آموزشی و تقو یم اجرایی سالانه فعالیت ها و ...جهت تدریس خصوصی وگروهی می باشد . ۲- عوامل آموزشی آموزشگاه خوب با هنرجویان دوست و رفیق هستنــــد به نحوی که هنرجویان زیبا ترین احسا س را دراین محیط دارد. آموزشگاه خیاطی ۴- در آموزشگاه خیاطی خوب مربیان و همه افرادی که با دانش آموز سر و کار دارند از سواد کافی برخوردارند و با مسایل تعلیم و تربیت و روانشناسی آشنایی دارند. ۵- کارهای آموزشگاه خوب جهت تدریس خصوصی وگروهی تقسیم شده و هریک از افراد نسبت به نقشی که در آن دارند هم توانایی لازم و هم آشنایی کامل دارند . ۶- مدیر ومربیان آموزشگاه خوب جهت تدریس خصوصی وگروهی با فرایند یاد دهی - یادگیری و روانشناسی تربیتی آشنایی دارند . ۷- در آموزشگاه خیاطی هنرجویان در امور مختلف مشارکت دارند و نسبت به آنچه که در آموزشگاه می گذرد احساس مسئولیت می نما یند. ۸- در آموزشگاه خوب تعا مل مناسبی بین عو امل آموزشگاه وهنرجویان برقرار است . ۱۰- آموزشگاه خوب جهت تدریس خصوصی وگروهی با اداره فنی وحرفه ایی و سایر سازمانها ارتباط موثر و مطلوبی دارد . ۱۱- در آموزشگاه خوب فعالیت ها و اقدامات هدفمند است و درتما م فعالیت ها نظم و انضبا ط حا کم است . ۱۲- نظام مشاوره ای آموزشگاه خوب ، کارا و اثربخش است . ۱۳ - آموزشگاه خوب جهت تدریس خصوصی وگروهی هنرجو را با مهارتهای زندگی آشنا کرده به نحوی که پس از اتمام هر دوره به راحتی می تواند وارد جامعه شود .لطفا کلیک کنید

شما هم نظر دهید

نظر شما در مورد آموزشگاه خیاطی
نام
ایمیل (نمایش داده نمی شود)
آدرس وبسایت یا وبلاگ (در صورت تمایل)
متن نظر درباره آموزشگاه خیاطی
آموزشگاه خیاطی ترمه سرا