آموزش الگو و دوخت لباس شمیزیه (مردانه)

آموزش الگو و دوخت لباس شمیزیه (مردانه) (آموزش خیاطی)

آموزش الگو و دوخت لباس شمیزیه (مردانه)

دوخت لباس مردانه هم کار سختی نیست. ما در این مطلب ترمه سرا الگو و روش دوخت لباس شمیزیه مردانه را به شما همراهان همیشگی آموزش می دهیم.

ابتدا كادري رسم ميكنيم به عرض يك دوم دور باسن+9.5 (7.5 تا 9.5) و به طول قد بلوز
از سمت چپ كادر يك پنجم دور گردن+0.2 سانت براي پهناي گردن داخل شده و 3 سانت براي گودي گردن پايين مي رويم و به اندازه يك سوم پهناي يقه داخل شده و هلال يقه را ميكشيم
از گودي گردن به اندازه بلندي حلقه آستين+2.5 سانت پايين رفته و خط سينه را ميكشيم
براي رسيدن به خط كمر از گودي گردن قد بالاتنه جلو را پايين رفته و خط كمر را رسم ميكنيم
براي شيبي شانه پشت يك پنجم بلندي حلقه آستين – 0.5 سانت را از خط گردن پايين ميرويم و خط شيبي شانه پشت را ميكشيم

براي رسم محل كارور پشت يك پنجم گودي يقه پشت تاخط سينه+ 1سانت را در عرض الگو، گونيا ميكنيم
روي خط سينه به اندازه يك دوم كارور پشت + 2.5 سانت جدا كرده و خط صافي به طرف شانه رسم ميكنيم و از اين نقطه روي خط شانه 1.25 سانت خارج شده و سرشانه را سم ميكنيم
يك دوم كارور پشت – 1.5 سانت را از طرف حلقه روي خط كارور جدا كرده و در حلقه از اين محل 0.5 سانت پايين رفته و مجددا به وسط كارور وصل ميكنيم و روي خط سينه به اندازه يك دوم كارور پشت +2.5 سانت جدا ميكنيم
از زاويه حلقه پشت 2.75 سانت خارج ميشويم
براي پيلي پشت از خط كارور 2سانت خارج شده و تا پاي بلوز ادامه ميدهيم
جلوي الگو:
از گوشه كادر در سمت راست 5 سانت پايين ميرويم و از اين نقطه براي پهناي گردن يك پنجم دور گردن -0.6 سانت و براي گودي گردن يك پنجم دور گردن -1.6 سانت جدا ميكنيم و منحني گردن را ميكشيم
براي شيبي شانه جلو به اندازه يك پنجم بلندي حلقه آستين+ 0.5 سانت را از خط گردن جلو پايين آمده و روي اين خط به اندازه سرشانه پشت جدا ميكنيم-آموزش خياطي
از گودي گردن تا خط سينه را اندازه زده يك دوم اين حط+ 1 سانت را جدا كرده و كارور جلو را رسم ميكنيم
روي خط سينه به اندازه يك دوم كارور پشت – 0.2 سانت از خط وسط جلو داخل شده و جدا ميكنيم
براي رسم خط پهلوي جلو و پشت فاصله ما بين كارور جلو و پشت روي خط سينه را نصف ميكنيم
زاويه حلقه جلو 2.25 سانت است
از سرشانه جلو و حلقه گردن 4 سانت پايين مي آييم
رويهمگرد براي اين بلوز 1.5 سانت و سجاف 3.5 سانت ميباشد

شما هم نظر دهید

نظر شما در مورد آموزش الگو و دوخت لباس شمیزیه (مردانه)
نام
ایمیل (نمایش داده نمی شود)
آدرس وبسایت یا وبلاگ (در صورت تمایل)
متن نظر درباره آموزش الگو و دوخت لباس شمیزیه (مردانه)
آموزشگاه خیاطی ترمه سرا