آموزش دوخت یقه هفت

آموزش دوخت یقه هفت (آموزش خیاطی)

آموزش دوخت یقه هفت

در این آموزش روش دوخت یقه هفت ساده را خواهید آموخت.

آموزش دوخت یقه هفت

یقه هفت ساده:(جلو بسته)
گودی گردن را نقطه A و گوشه گردن را نقطه B می نامیم.
ازنقطه B (سانت2-6) داخل می شویم تا نقطه C بدست آید.
از نقطه Aباز شو یقه را پایین می آییم تا نقطه D بدست آید.
دو نقطه بدست آمده CوD را به هم وصل می کنیم.

سجاف
از نقطه یDسانت3-4 داخل می شویم.
از نقطه Cسانت3-4 داخل می شویم و به هم وصل می کنیم.

قسمت پشت یقه هفت:

- اگر یقه گرد باشد :
M-S گوشه گردن 2-6 سانت جلو می رویم. هرچقدر از سرشانه رفتیم 1 سانت کم تر پایین می آییم 1-5 T یقه گرد بدست می آید.

سجاف
از سرشانه 3-4 سانت جلو می رویم.
از پشت گردن 3-4 سانت جلو می رویم و به هم وصل می کنیم.

- اگر یقه 7 باشد :

ولی اگر یقه پشت هم 7 بود به این صورت می رویم برای اینکه هر دو یقه شکل هم شود باز شو ی جلو را با توجه به خط سینه مقیاس قرار داده و پشت را با همان اندازه پیاده می کنیم سپس اگر بخواهیم یقه پشت کوچک تر باشد باید باز شو ی یقه که در جلو می رویم در پشت هم همان اندازه برویم آن وقت کوچک تر در می آید.

شما هم نظر دهید

نظر شما در مورد آموزش دوخت یقه هفت
نام
ایمیل (نمایش داده نمی شود)
آدرس وبسایت یا وبلاگ (در صورت تمایل)
متن نظر درباره آموزش دوخت یقه هفت
آموزشگاه خیاطی ترمه سرا