آموزش روش دوخت مانتو نخی اسپرت

آموزش روش دوخت مانتو نخی اسپرت (آموزش خیاطی)

آموزش روش دوخت مانتو نخی اسپرت

این مانتو همونطور که میبینید آزاده و هیچ ساسون و برشی توش دیده نمیشه الگوی خیلی راحتی داره از این لحاظ اما کمی پرکاره الگوی اولیه شما کافیه الگوی اولیه شمیزیه یا مردانه رو طراحی کنید بدین صورت:

ابتدا کادری رسم میکنیم به عرض یک دوم دور باسن+۹٫۵ (۷٫۵ تا ۹٫۵) و به طول قد بلوز
از سمت چپ کادر یک پنجم دور گردن+۰٫۲ سانت برای پهنای گردن داخل شده و ۳ سانت برای گودی گردن پایین می رویم و به اندازه یک سوم پهنای یقه داخل شده و هلال یقه را میکشیم
از گودی گردن به اندازه بلندی حلقه آستین+۲٫۵ سانت پایین رفته و خط سینه را میکشیم
برای رسیدن به خط کمر از گودی گردن قد بالاتنه جلو را پایین رفته و خط کمر را رسم میکنیم
برای شیبی شانه پشت یک پنجم بلندی حلقه آستین – ۰٫۵ سانت را از خط گردن پایین میرویم و خط شیبی شانه پشت را میکشیم

برای رسم محل کارور پشت یک پنجم گودی یقه پشت تاخط سینه+ ۱سانت را در عرض الگو، گونیا میکنیم
روی خط سینه به اندازه یک دوم کارور پشت + ۲٫۵ سانت جدا کرده و خط صافی به طرف شانه رسم میکنیم و از این نقطه روی خط شانه ۱٫۲۵ سانت خارج شده و سرشانه را سم میکنیم
یک دوم کارور پشت – ۱٫۵ سانت را از طرف حلقه روی خط کارور جدا کرده و در حلقه از این محل ۰٫۵ سانت پایین رفته و مجددا به وسط کارور وصل میکنیم و روی خط سینه به اندازه یک دوم کارور پشت +۲٫۵ سانت جدا میکنیم
از زاویه حلقه پشت ۲٫۷۵ سانت خارج میشویم
برای پیلی پشت از خط کارور ۲سانت خارج شده و تا پای بلوز ادامه میدهیم
جلوی الگو:
از گوشه کادر در سمت راست ۵ سانت پایین میرویم و از این نقطه برای پهنای گردن یک پنجم دور گردن -۰٫۶ سانت و برای گودی گردن یک پنجم دور گردن -۱٫۶ سانت جدا میکنیم و منحنی گردن را میکشیم
برای شیبی شانه جلو به اندازه یک پنجم بلندی حلقه آستین+ ۰٫۵ سانت را از خط گردن جلو پایین آمده و روی این خط به اندازه سرشانه پشت جدا میکنیم
از گودی گردن تا خط سینه را اندازه زده یک دوم این حط+ ۱ سانت را جدا کرده و کارور جلو را رسم میکنیم
روی خط سینه به اندازه یک دوم کارور پشت – ۰٫۲ سانت از خط وسط جلو داخل شده و جدا میکنیم
برای رسم خط پهلوی جلو و پشت فاصله ما بین کارور جلو و پشت روی خط سینه را نصف میکنیم
زاویه حلقه جلو ۲٫۲۵ سانت است
از سرشانه جلو و حلقه گردن ۴ سانت پایین می آییم
رویهمگرد برای این بلوز ۱٫۵ سانت و سجاف ۳٫۵ سانت میباشد
بعد از انجام مراحل طراحی الگو به صورت کامل اول یقه رو گرد کرده و بعد از وسط جلو حدود ۴سانت داخل میشین و هفت میکنین به بازی مورد نظرتون.حدودا ۱۲سانت این یقه هفتش باز شده.دگمه خور هم ۱٫۵سانت در نظرمیگیریم
پنس لقی از یقه میگیرید و بعد هم قسمت بالا رو طبق آموزش یقه شمیزیه طراحی میکنید و همینطور آستینها
الگوی یقه شمیزیه:
حلقه گردن را از گودی در جلو ۱٫۵ سانت گشاد میکنیم و زاویه حلقه گردن را پرتر (۴سانت) میگیریم
از سرشانه جلو و پشت ۰٫۵ تا ۱ سانت و از گودی پشت ۰٫۵ سانت گشاد میکنیم
مستطیلی رسم میکنیم به طول یک دوم اندازه دور یقه جلو و پشت و عرض ۱۰ سانت
از سمت راست کادر روی خط گردن ۰٫۷۵ سانت بالا رفته به یک سوم خط گردن از سمت راست وصل میکنیم
روی عرض کادر از سمت چپ ۴سانت بالا رفته و از این نقطه مستطیلی تشکیل میدهیم
روی مستطیل تشکیل شده از سمت راست ۰٫۷۵ سانت داخل شده و از این نقطه خطی را به طور اریب به اندازه ۷ تا ۹ خارج شده و از این نقطه نیز به یک سوم خط در بالا وصل میکنیم

برای دکمه خور در پایین الگو ۱٫۵ سانت خارج شده و لبه یقه را فرم میدهیم
اگر بخواهیم یقه دو تکه باشد ابتدا یقه را رسم کرده سپس از مستطیل پایینی در سمت چپ کادر ۰٫۷۵ سانت بالا رفته و از این نقطه با پیستوله منحنی به خط یک سوم یقه وصل میکنیم.این دو تکه از یکدیگر جدا شده و مجددا بهم دوخته میشود(مقدار ۰٫۷۵ سانت دور ریز میشود)
نوع دیگر:
اطراف الگوی یقه شمیزیه شماره ۲ در قسمت بالا و پایین رولت میشود
آن را مثل شکل تقسیم کرده در پایه پایین در هر قسمت ۰٫۲ رویهم می آید
در قسمت بالای یقه خ.۴ سانت اوازمان میدهیم و ۰٫۶ از وسط پشت یقه در قسمت بالا کم میکنیم
سپس قسمت بالا و پایین یقه را بهم میدوزیم.
**این نوع دوم رو من خودم دوختم و باید بگم که آنچنان تغییری نمیکنه نسبت به تغییراتی که ایجاد میشه.اگه میخواید یقه چین بخوره اوازمانها رو بیشتر کنید و اگر دویت دارید یکی یا بیشتر پیلی اشته باشه به پایین صفر نمیشه و هرچقدر اوازمان در قسمت بالا اضافه کردین تا پایین ادامه میدین.
الگوی آستین شمیزیه:
خطی را در وسط کاغذ عمود میکنیم به اندازه قد آستین- اندازه مچ + ۲
از این خط به اندازه یک چهارم حلقه آستین پایین آمده و خط کف حلقه را رسم میکنیم
یک دوم اندازه کف حلقه تا مچ را از خط کف حلقه پایین می آییم و خط آرنج را رسم میکنیم
از طرفین کاپ آستین اندازه یک دوم حلقه آستین روز خط کف حلقه، خطی جدا کرده و خطوطی را به مچ عمود میکنیم

خطوط دو طرف کاپ آستین را جدا کرده به ۴ قسمت تقسیم میکنیم و نقاط را با شماره به این ترتیب شماره گذاری میکنیم.از سمت چپ پشت آستین ۸، ۹، ۱۰ در جلو ۱۱،۱۲،۱۳
از نقطه ی ۹ ،۱سانت بالا آمده و در نقطه ۱۰، ۱٫۷۵ سانت و در نقطه ۱۱ ، ۱سانت و از نقطه ۱۳، خطی منحنی به داخل رسم میکنیم که ۱ سانت میباشد
به اندازه یک چهارم عرض کادر در مچ – ۰٫۵ سانت از طرفین مچ داخل شده و به زیر حلقه آستین وصل میکنیم
از نقطه مچ در طرفین ۱ سانت داخل شده و به خط آرنج صفر میکنیم
وسط مچ را در پشت آستین پیدا کرده و از این نقطه ۰٫۷۵ سانت پایین آمده و منحنی میکنیم و از این نقطه خطی به طرف بالا عمود میکنیم و یک سوم خط را از بالا در آرنج پایین آمده، علامت میزنیم.این خط محل چاک زیر دست است
الگوی شما تموم شد!
قسمتهای شانه رو جدا میکنیم و سرشانه هارو از پشت و جلو از قسمت حلقه آستین، ۱٫۵سانت به داخل میریم اما این کم کردن فقط تا برش ادامه داره
حالا قسمت پایین برش از قسمت بالا کمی بزرگتره.برای دوخت باید کمی خرد بدیم تا چینهاییی که میبینید ایجاد بشن
اگه خواستین میتونین کمی تنگش کنین ولی دامنشو فون کنید در این صورت و از طرفین بهش ۲-۳سانت گشادی بدین
پایینهای دامن و هلال کنین
برای کمر مانتو هم کافیه یه مستطیل با پهنای ۲سانت +جادرز در بالا و پایین هرکدوم ۱تا ۱٫۵ سانت و بلندی دورتادور کمر -۴سانت از وسط جلو برش میزنیم
برای اینکه راحت بتونیم روی کمر بدوزیمش و کج نشه خطمون باید اول محلشو روی کمر مشخص کنیم و از پشت پارچه با مداد یا صابون خطهای دوخت و مشخص کنیم.بعد این مستطیل اول ۲لبه شو تو میدیم و میدوزیم و بعد میذاریمش روی پارچه.اول با سوزن محلشو فیکس کنین بعد با نخ کوک، بالا و پایین رو کوک بزنید که جا به جا نشه در حین دوخت و بعد چرخ میکنیم
یک بند هم از اضافات پارچه درست کرده و از داخلش رد میکنیم
برای اینکه آستینها در قسمت کاپ کمی چین بخوره کافیه یه مقدار اضافه بگیرین و چینها یا خردهای آستین و همون قسمت متمرکز کنید

شما هم نظر دهید

نظر شما در مورد آموزش روش دوخت مانتو نخی اسپرت
نام
ایمیل (نمایش داده نمی شود)
آدرس وبسایت یا وبلاگ (در صورت تمایل)
متن نظر درباره آموزش روش دوخت مانتو نخی اسپرت
آموزشگاه خیاطی ترمه سرا