آموزشگاه خیاطی ترمه سرا

دوره ضخیم دوزی

دوره ضخیم دوزی

دوره ضخیم دوزی

شروع ثبت نام دوره ضخیم دوزی آموزش انواع کت پالتو شنل همراه با آستر کشی با ارائه دیپلم با کدبین المللی برای مشاهده کیلیک کنید