آموزشگاه خیاطی ترمه سرا

استفاده از لباس های قدیمی

استفاده از لباس های قدیمی

آیا میدانید به راحتی میتوانید لباس های قدیمی وغیر قابل استفاده را به لباس های مد روز وفشن تبدیل کنید؟؟؟مدل زیر را ببینید: