آموزشگاه خیاطی ترمه سرا

آموزش پالتو های زمستانی

آموزش پالتو های زمستانی (ضخیم دوز زنانه)

آموزش پالتو های زمستانی

دوره بسیار مفید که شما را قادر به دوخت انواع لباسهای ضخیم زمستانی می کند تمام آموزش ها همراه با آستر کشی میباشد