آموزشگاه خیاطی ترمه سرا

آموزش روش رسم و دوخت دامن ترک موج دار

آموزش روش رسم و دوخت دامن ترک موج دار (آموزش خیاطی)

آموزش روش رسم و دوخت دامن ترک موج دار

همواره به این نکته توجه داشته باشید که اولین مسئله در خیاطی برای رسم الگو اندازه ی هر فرد است . بنابراین ، باید اندازه های شخصی که می خواهیم برایش الگو بکشیم را به دست آوریم .

برای رسم الگوی دامن به 3 اندازه احتیاج داریم . 
1) دور کمر 
2) دور باسن 
3) قد دامن 
- دور کمر: مطابق شکل 1 متر را در گودترین قسمت کمر قرارداده ، کمر را اندازه می گیریم . 
- دورباسن : مطابق شکل 3 متر را در قسمت برجسته باسن ازپشت قرارداده دور باسن را اندازه می گیریم . 
- قد دامن : متر را در قسمت پهلو روی خط کمر قرار داده، قد دامن را اندازه می گیریم . 

برای تهیه ی الگوی این دامن ابتدا الگوی اولیه ی دامی ترک را می کشیم، مدل 6 ترک یا 8 ترک این دامن بسیار زیبا است و اجرای مدل روی 6 یا 8 ترک یکسان است. 

آموزش روش رسم و دوخت دامن ترک موج دار

طریقه رسم 
- ازنقطه ی 1 به اندازه ی دلخواه 20 تا 25 سانت بالا می رویم تا نقطه ی 2 به دست آید. 
- نقطه 2 را به طرف گونیا می کنیم تا نقاط 3 و4 به دست آید. 
- ازنقاط 5 و6 به اندازه ی دلخواه 7 تا15 سانت بیرون می رویم تا نقاط 8 و9 به دست آید. (هر چه این مقدار بیشتر باشد موج های پایین دامن بیشتر است.) 
- نقطه ی 7 را به نقطه ی 3 وصل می کنیم . نقطه ی 8 را به نقطه ی 4 وصل می کنیم . 
- اندازه ی 3 به 5 هر چقدر بود ازنقطه ی 3 به همان مقدار پایین می آییم تا نقطه ی 9 به دست آید . نقطه ی 9 را به 5 وصل می کنیم. 
- اندازه ی 4 به 6 هر چقدر بود از نقطه ی 4 به همان مقدار پایین می آییم تا نقطه ی به دست آید . نقطه ی 10 را به 6 وصل می کنیم . 
- مناطق هاشور خورده را قیچی کرده دور می ریزیم. 
- از این الگو به تعداد مورد نیاز درآورده به هم می دوزیم. 
- دوخت کمر و زیپ مانند دامن تنگ ساده است. 

آموزش روش رسم و دوخت دامن ترک موج دار

 

شما هم نظر دهید