آموزشگاه خیاطی ترمه سرا

آموزش دوخت پیژامه مردانه و زنانه

آموزش دوخت پیژامه مردانه و زنانه (آموزش خیاطی)

آموزش دوخت پیژامه مردانه و زنانه

برای دوخت این مدل پیژامه مقدار پارچه لازم برای افراد لاغر 1قد + 10 سانتی متر و برای افراد چاق 2قد + 10 سانتی متر با عرض 150 می باشد.

آموزش دوخت پیژامه مردانه و زنانه

ابتدا پارچه را از طول دولا میکنیم.
سپس کادری رسم میکنیم به عرض ( یک دوم) دور باسن (یعنی نصف اندازه دور باسن) + 10 سانت برای آقایان و 4سانت برای خانم ها و طول قد پیژامه

برای بلندی فاق  (یک سوم ) طول کادر را بعد از 10 سانتی متر پایین آمده  و از انتهای فاق از سمت راست 5سانتی متر خارج شده و به (یک سوم) بلندی فاق وصل میکنیم و در سمت چپ برای پهنای فاق  10 سانتخارج شده و به (یک دوم) بلندی فاق وصل میکنیم

از دم پا از خط وسط کادر به طرفین 20-22 سانت خارج شده و به پهنای فاق در پشت و جلو وصل میکنیم

10 سانتی متر بالا برای کش دوزی استفاده میشود.

شما هم نظر دهید