آموزشگاه خیاطی ترمه سرا

نکات مهم در خیاطی

نکات مهم در خیاطی (آموزش خیاطی)

نکات مهم در خیاطی

در دوختن لباس های مختلف از قبیل دامن ، آستین و ... دانستن یک سری نکات مهم و ضروری می باشد، که در این مطلب آنها را برای شما بیان می کنبم.

- دامن تنگ ساسونهای پشتش مهم است،اگر بنا به دلائلی دامن تنگ شد می توانید ساسون جلو را باز کنید و ساسون پشت برای گودی کمر لازم است.

- برای دامنها دوخت را از کمر شروع می کنیم(تنطیم از کمر است(و در آخر نا هماهنگی قسمت پشت و جلوی دامن را از لبۀ پایینی قیچی می کنیم.

- برای دوخت سرشانه تنظیم از لب یقه صورت می گیرد،اضافات از حلقه آستین قیچی می شود. شیب سرشانه را در هنگام دوخت فراموش نکنید،که به سمت شانه پایین رفته است.

- قبل از دوخت اصلی اضافه های پارچه در حلقه آستین و حتی کوتاه بلندی های پایین دامن و لباس را قیچی نکنید.

- دور آستین همیشه از دور حلقه آستین بیشتر است،برای همین است که بالای آستین کمی چین ریز می خورد تا حرکت دست آسان باشد.

- برای کمر دامن و سه جاف دکمه های جلوی لباس اگر پارچه کم آوردید از پارچۀ مشابه می توانید استفاده کنید،یا چند تکه را به هم بدوزید.

شما هم نظر دهید